قلعه تاریخی قمیشلو

قلعه تاریخی قمیشلو در ۱۲ کیلومتری شمال شرقی شهر تیران با مساحت تقریبی ۹ هزار متر مربع در مرکز پهنه گسترده پارک ملی قمیشلو (وسعت ۸۶ هزار هکتار) واقع شده است.

قدمت ساخت قلعه به ۱۴۰الی ۱۶۰ سال قبل بر می گردد.

ghomishloo
مسعود میرزا ملقب به ظل السلطان پسر ارشد ناصرالدین شاه قاجار حاکم استان های مرکزی ایران از جمله اصفهان – یزد – چهار محال و بختیاری و … جهت گذراندن ماه های گرم سال در یک منطقه خوش آب و هوا دستور ساخت این قلعه را در قمیشلو می دهد.( قمیشلو نام ترکی است و به معنای مکان رویش فراوان نی و یا نیزار است).
قلعه در کنار قلعه صفوی و مخروبه حیدر بنا شده است و دارای بخش های مختلفی از جمله شاه نشین – حرمسرا – بارعام – مطبخ – اصطبل – شربت خانه – محل اسکان تفنگچی ها – محل اسکان رعایا و باغبانان و باغ بزرگی در سمت شرقی قلعه می باشد.
قلعه دارای چهار درب جنوبی – شمالی – غربی و شرقی است که درب جنوبی مخصوص شاهزاده و حرمسرا، درب شرقی مربوط به باغ بزرگ – درب شمالی مربوط به رعایا و باغبانان و درب غربی مربوط به سواره نظام و چوپانان بوده است.
ظل السلطان هر ساله ماه های خرداد – تیر – مرداد تا نیمه های شهریور را در این قلعه می گذرانده و از همان جا به ترتیب دادن امور نیز می پرداخته است و در این مکان بیشتر به تفریح و شکار آهو – پازن = قوچ و میش می پرداخته است.

gale3
این قلعه پس از او به فرزندان او ( اکبر میرزا و اصغر میرزا ) رسید و آنها نیز تغییراتی در آن داده یا بر آن افزودند.
قلعه قمیشلو بتایی تاریخی در شکارگاه منطقه حفاظت شده قمیشلو در حدود ۲۳ کیلومتری جنوب غربی شهر شاهین شهر واقع شده است. به استناد کتاب خاطرات ظل السلطان بخشی از بناهایی است که به دستور وی در این منطقه خوش آب و هوا جهت ییلاق و شکار بنا شده و بعد از وی نیز توسط پسرش صارم الدوله مورد استفاده قرار می گرفته است. این قلعه در زمینی به مساحت۹۰۰۰ مترمربع توسط چندین حصار و برج محصورگردیده است و مشتمل بر حیاط خلوت ها، اصطبل ها، انبار، محل استقرار نگهبانی و خدمه، حمام و فضاهای متعدد که شامل ۲ حیاط خلوت و ساختمان اندرونی و بیرونی می باشد

ghalghae