رباط‌ سنگی‌ شاه‌ عباس‌ صایین‌

این بنا در ده کیلومتری جاده قدیم نیر- سراب قرار دارد. این کاروانسرا در برفگیرترین گردنه های کشور یعنی گردنه ی صائین قرار دارد. این کاروانسرا در دوره صفوی به فرمان شاه عباس بنا شده است.

ساختار عمده این بنا را سنگ و ملات اتصال دهنده سنگهای ساروج است. این بنا به سه سالن تقسیم شده که سالن اول در ورودی ساختمان واقع شده استدر سالن بعدی در سمت چپ سالن راه پلهای به طرف پشت بام وجود دارد و در سمت راست این سالن در کوچک گنبدی شکل وجود دارد برای ورود به اتاقی که در سمت راست قرار دارد سقف این سالن گنبدی شکل می باشد.

قسمت بعدی، سالن بزرگتری نسبت به دو سالن قبلی است . سه در، در سمت راست سالن وجود دارد که راه ورود به یک سالن دیگر را دارد .

در سقف این سالن سه شکاف وجود دارد که در روز برای روشنایی سالن استفاده می کردند. طراحی این بنا کاملاً سازگار با اقلیم صورت گرفته است چرا که ارتفاع ورودیهای فضاهای داخل بنا کوچکتر شده .به طوری که با اندک وسایلی می توان آن را مسدود کرد و از نفوذ سرما و برف به داخل جلوگیری کرد.

روزنه های سقفی نیز حداقل اندازه در نظر گرفته از نظر تبادل هوا در صورت نیاز و نیز تأمین روشنایی فضای داخل را تامین می کند ورودیهای فضاهای ارتباطی داخل در مرکز نسبت به فضاهای جانبی مقداری بزرگتر است این بر این علت است تا چهارپایانی که همراه کاروانیان بوده بتوانند در داخل پناه بگیرند. یک گنبد کوچک سنگی بر روی یک فضای مربع شکل در مرکز بنا قرار دارد که بر روی چهار سگنج قرار دارد.

timthumb

1_0

3_0

11