خانه سلماسی تبریزی

mash-tab1802-mm7

تاریخچه و مشخصات بنا :
این بنا متعلق به اوائل حکومت قاجاریه و توسط خاندان حیدرزاده احداث و توسط خانواده سلماسی از خانواده های قدیمی تبریزی توسعه و تکمیل شده است. ساختمان شامل سردر با کاربندی آجری و هشتی و راهرو ورودی حوضخانه، طنبی سه دری بزرگ در شمال و طنبی های (نشیمن) جانبی در اضلاع شرقی و غربی، آب انبار و حیاط باغچه است. این قطعه بیرونی ساختمان اصلی است.ساختمان اندرونی در سالهای پیش تفکیک و نوسازی شده است.بخش اصلی ساختمان در ضلع شمالی حیاط واقع شده است. اضلاع غربی و شرقی نیز دارای تأسیسات و اتاقهای نشیمن است. در ورودی های جانبی طنبی (نشیمن) غربی دو ایوان ستوندار اضافه شده است. کل ساختمان در سه ضلع حیاط و دو طبقه است. طبقه زیرین طنبی شمالی به حوضخانه و نشیمن تابستانی اختصاص داده شده از بقیه زیرزمین ها برای مطبخ-آب انبار و انباری و.. استفاده می شده است.

salmasi1802-mm

مصالح بکار رفته در بنا شامل سنگ و ساروج در پی ها ،دیوارهای زیرزمین ترکیبی از سنگ و آجر(تفلیسی) و دیوارهای طبقه فوقانی (همکف) خشتی است. بنا دارای تذهیب در کمره اتاق، دور طاقچه ها، سقف ها و شومینه هاست. سقف طنبی شمالی و نمای شمالی ساختمان از داخل حیاط دارای گچبری همراه با آینه کاری است. پنجره های آن اروسی با شیشه رنگی-کاربندی سردر با گچ و آجر به فرم قندیل است. طاق هشتی خوانچه پوش آجر با بند برجسته و سقف حوضخانه طاق چهاربخش است.ستونهای ایوانها دارای سرستون گچبری است. بنا اخیراً توسط استانداری از وراث خانواده سلماسی برای تبدیل به موزه سنجش به تملک در آمده و در اختیار سازمان میراث فرهنگی گذاشته شده است. فعالیت این مجموعه بعد از مرمت کامل در سال ۱۳۸۰ بعنوان موزه سنجش آذربایجان شرقی آغاز گردید.

main-salmasi
این اثر بشماره ۱۸۶۲ در تاریخ ۱۵/۰۲/۱۳۷۶ در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.

SONY DSC