حمّام خسروآقا

HMAM

44843-95623

این حمّام در شمال شرقی خیابان سپه فعلی و در شمال میدان چهار حوض قدیم اصفهان قرار داشت. این حمّام را یکی از خواجه‌سرایان سلاطین صفویه به نام خسروآقا با اسلوب و استحکام خاصی ساخته بود. حمّام خسروآقا از نظر معماری و مصالح ساختمانی و وسعت، جزء بناها و آثار تاریخی محسوب می‌شد. آب مصرفی آن از چاه تأمین می‌گردید و هم سطح زمین ساخته شده بود و از نظر اکسیژن و بهداشت کمبود نداشت. از این حمّام بسیار زیبا داستانهای جالبی به یادگار مانده است.

HAMAM

چند سال قبل افرادی ناشناس(!) این حمّام را شبانه با عنوان و بهانه تعریض خیابان خراب کردند، که هم از طرف مردم و هنرمندان و علاقمندان تاریخ و فرهنگ و آثار معماری ایران و هم از سوی سازمان یونسکو بسیار اعتراض و سر و صدا ایجاد کرد. حمّام شاه: این حمّام در بازار اصفهان قرار دارد. اگرچه بانی و سازنده آن معلوم نیست اما از مجلل‌ترین و زیباترین حمّامهای اصفهان بوده است. حمام شاه با سنگهای مرمر و کاشیکاریهای زیبا و نقاشیهای ارزشمند تزئین یافته است. در این حمّام چاله حوضهایی جهت آب‌بازی و شنا وجود داشته که در حال حاضر هم وجود دارد، ولی چند سالی است که از آن استفاده نمی‌شود.

1075860_200704263421775_808800658_n