حمام رهنان

حمام رهنان

R_16
حمام دوقلوی رهنان مجموعه ای بی نظیر از آثار دوره زندیه است که در مرکز چهار محله ماشاده ، طاحونه ، زاگان و چهار شاخ رهنان واقع شده است که توسط حاج آقا محمد رنانی از رجال دوره زندیه بنا نهاده شده است . این مجموعه با مساحت ۱۴۶۷ متر مربع شامل دو حمام بزرگ و کوچک می باشد .

R_11

فضای بینه حمام بزرگ یک مربع به ابعاد ۲۰*۲۰ متر است که شانزده ستون بار پوشش طاق و تویزه ای آن را تحمل می کند و برخلاف سایر بینه ها سکوی مخصوص تعویض لباس در بینه بزرگ در مرکز این بینه قرار دارد . در سکوی وسط بینه حوض مربع شکل بزرگی وجود دارد که به واسطه چهارحوض بلند به چهار قسمت تقسیم شده است . گرمخانه حمام بزرگ دو شاه نشین دارد دورتادور دیوارهای بینه حمامی بزرگ با تزئینات آهک بری پوشیده شده است . نقوش آن طرحهای اسلیمی وهندسی است که در آن سه رنگ سفید ، سیاه و قرمز بکار رفته است .

R_13

حمام کوچک از مجموعه حمام دوقلوی رهنان در سال ۱۳۵۶ به علت آسیب های فراوان وارد شده تعطیل گشت تا عملیات مرمت استحکام بخشی بر روی آن صورت پذیرد . اما متأسفانه پس از انجام مرمت های استحفاظی ادامه فعالیت ها متوقف شد . این حمام دوقلوی تاریخی سالیان سال بوده است که متروک مانده و گذر زمان موجبات نابودی آن را فراهم می کرد . شهرداری منطقه یازده این اثر تاریخی را خریداری نمود و سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری اصفهان مرمت و احیاء حمام را عهده دار شده است .

R_12

R 1

R 2

R_6

R 8

 

R_15