حمام دو قلو

این حمام در استان آذربایجان‌شرقی، شهرستان شبستر و در بافت قدیمی اسن شهر ساخته شده است.

حمام دوقلو در 2 بخش زنانه و مردانه با یک تون مشترک ساخته شده و هر بخش دارای سربینه و گرمخانه است.

شیوه بنای 4 گنبد سربینه و گرمخانه هر 2 بخش حمام دوقلو، شبیه به هم بوده، به این ترتیب که پلان مربع با 4 بای طاق و به مربع کوچکترن بنا نهاده شده است.

مصالح به کار رفته در این حمام، عمدتا آجر، ملات در پایه‌ها،ساروج در دیوارها و گچ در گنبدها است.

حمام دوقلو در سال 1382 توسط سازمان میراث فرهنگی با شماره 8390 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید.

 

2-gholo.jpg2

2-gholo.jpg3

2-gholo.jpg4