برج و بارو و بافت تاریخی زواره

برج و بارو و بافت تاریخی زواره در سال ۸۱ به شماره ۶۱۴۴ در فهرست آثار تاریخی کشور به ثبت رسیده است.
زواره ساختاری گلی دارد و دارای معماری ایرانی اصیل بوده که امروزه در حال خراب شدن است.برج و باروی شهر زواره به صورت ذوزنقه‌ای بوده و در هر ۱۰۰متر یک برج دیده‌بانی قرار داشته است
در قرن هفتم شهر زواره مورد هجوم مغولان قرار می‌گیرد و با تخریب قنوات، مردمی که در برج و باروی شهر زواره قرار داشتند با هم فکری بزرگان از طریق نهری فرار می‌کنند و هنگامی که لشکر مغول وارد حصار زواره می‌شود، هیچ کس به جز تعدادی پیرمرد و پیرزن در حصار قرار نداشتند.

134193_855

134195_399

134194_232