باغ قوشخانه

یکی از ظریف ترین و پر تزئین ترین مناره های اواخر عهد ایلخانی
▪ موقعیت: میدان قدس خیابان زینبیه
▪ سال تاسیس: قرن ۸ هجری
وجه تسمیه آن به باغ قوشخانه به مناسبت مجاورت آن با یکی از باغ های سلطنتی دوره شاه عباس اول صفوی است که گویا بازهای شکاری پادشاهان صفوی در این باغ نگهداری می شده اند

832c8d03c61fd81998c9e8c8d4cfe4f1
این مناره روزگاری در بیرون از دروازه طوقچی قرار داشت. این مناره در قدیم یکی از دو مناره ای بوده که در طرفین مسجدی به نام مسجد بابا سوخته یا مصلی قرار داشته و یکی از آنها از بین رفته است. علت آن که این مناره به نام باغ قوشخانه معروف شده این است که در دوره قبل از صفویان و هنگامی که اصفهان مرکزیت داشته و پایتخت بوده است در این محل باغی بوده که قوشهای سلطنتی را در آن نگهداری می کرده اند.

100852772586
ارتفاع مناره در حدود ۴۰ متر است و پلکان آن معمولی است. کتیبه مناره به شکل گردنبند است که قسمتی از آن خراب شده و با خط نسخ و کاشی های معرق سفید و لاجوردی و فیروزه ای تزئین شده است. با توجه به تزئینات و نحوه معماری زمان ساخت آن را مربوط به دوران مغول می داند.

993394d7bdf2b3fcc4b21a928e119881